Afspraak verzetten of annuleren

Mocht er door overmacht een reden zijn waarom je de afspraak moet verzetten of annuleren, dan kan dit maximaal 48 uur op voorhand. Is het korter dan 48 uur, dan moet ik helaas de sessie aanrekenen. Op vertoon van een doktersattest wordt dit verschuldigde bedrag kwijtgescholden.

Een tweede consultatie kan niet geannuleerd worden, aangezien er voor deze consultatie een schema uitgewerkt wordt. Bij ziekte kan de consultatie wel verzet worden, een nieuwe afspraak dient binnen de twee weken ingepland worden.

Helaas dien ik deze voorwaarden te hanteren om een lange wachttijd voor anderen en misbruik van het verplaatsen van afspraken te voorkomen. Door het vastleggen van een afspraak, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Een gemaakte afspraak kan niet online geannuleerd of verzet worden, mocht je graag je afspraak toch willen verplaatsen of annuleren dan kan dit enkel door te bellen naar 0474 77 85 69. Niet via whatsapp, SMS of mail. Bedankt om dit te respecteren.