Diabetes

Naast voedingsbegeleiding kan u bij mij ook terecht voor gerichte diabeteseducatie.

Wanneer u gediagnosticeerd wordt met diabetes type 2 kan u aangesloten worden in het voortraject of zorgtraject diabetes. Hierdoor heeft u, afhankelijk van in welke categorie diabetes u zit, recht op een bepaald aantal terugbetaalde consultaties, voor zowel diëtiek als educatie. Bij mij als diëtiste en diabeteseducator wordt dit samen gecombineerd. 

Voortraject diabetes

Heeft u diabetes type 2 en bent u niet opgenomen in het zorgtraject diabetes, dan kan u aangesloten worden in het voortraject via uw huisarts.

Samen met een voorschrift van uw huisarts geeft deze u jaarlijks recht op 2 terugbetaalde consultaties van 30 minuten.

Bijkomend kan u, onder bepaalde voorwaarden, per kalenderjaar 4 extra sessies van 30 minuten terugbetaald krijgen.

Terugbetaling: 15,21 tot 18,26 euro per consult van 30 minuten.

Zorgtraject diabetes

Heeft u diabetes type 2 en volgt u insulinetherapie met 1 of 2 injecties,
dan kan u opgenomen worden in het zorgtraject diabetes. 

Samen met een voorschrift van uw huisarts geeft dit u eveneens recht op 2 terugbetaalde consultaties van 30 minuten per kalenderjaar en daarbovenop heeft u recht op jaarlijks 5 sessies diabeteseducatie van telkens 30 minuten.

Wanneer u opgenomen wordt in het zorgtraject heeft u in het jaar van het afsluiten van dit traject of het jaar nadien eenmalig nog eens recht op 5 extra sessies van telkens 30 minuten.

Terugbetaling: 22,52 euro per 30 minuten.